Aktualności

Sprawdź najnowsze informacje o dotacjach na wdrożenie wynalazku!

Zapytaj o dotacje

biuro@a1europe.pl

12 259 80 70

Pobierz
kartę projektu

Pobierz

Dotacje na wynalazek

„Od pomysłu do rynku” 

To główne, hasłowe założenie Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, którego idea zakłada wsparcie całego procesu powstawania rynkowych innowacji.

W powyższy proces wpisuje się zatem zarówno etap stworzenia samej koncepcji produktów, technologii bądź usług, które wypełniłyby lukę w rynku; jak również etap stworzenia linii pilotażowych bądź prototypu owej koncepcji; a także finalny etap wdrażający produkt w życie poprzez jego komercjalizację. 

Cel poddziałania 3.2.1 Badania na rynek idealnie wpisuje się w ideę Inteligentnego Rozwoju, gdyż zakłada podniesienie konkurencyjności i innowacyjności mikro-, małych i średnich przedsiębiorstw dzięki zapewnieniu środków na zrealizowanie projektów wdrażających innowacje.

Projekty, które w największym stopniu przyczynią się do osiągnięcia celów POIR mają największą szansę na otrzymanie dotacji w ww. konkursie.

Więcej informacji na temat konkursu, znajdą Państwo w zakładce: wdrożenie wynalazku lub na naszym dedykowanym serwisie: program-ir.pl